Erihaagised

  • Juhtsüsteemide remont/ümberehitus
  • Pikendavate haagiste teleskoopide remont
  • Vigaste kommunikatsioonide remont/taaastamine

Teostame erinevaid remont- ja ümberehitustöid raskeveotreileritele ja eriveohaagistele. Kogemustele toetudes suudame teenindada oma kliente kiiresti ja efektiivselt, leides lahendused ka keerukamatele probleemidele.